Milan Máša – finanční dar 10.000,- Kč

Jakub Pavlík – finanční dar 10.000,- Kč