Noc sokoloven v Lelekovicích

TJ Sokol Lelekovice uspořádala v pátek 9. září 2016 Noc sokoloven. Program byl připraven pro dospělé i děti v sokolovně a také v prostoru před sokolovnou. V předsálí sokolovny byla instalována výstava historických dobových fotografií z činnosti TJ, k dispozici byla kronika a některé dokumenty. Na vyhrazeném místě před sokolovnou bylo připraveno ohniště pro táborák.
V 17.30 hod. byla v předsálí zahájena beseda, na kterou přišli mnozí bývalí členové TJ a pamětníci bohaté činnosti i občané zajímající se o současné dění v naší tělocvičné jednotě. V rámci besedy byly promítány fotografie z minulé i současné doby, které dokumentovaly nepřetržitou prospěšnou práci naší jednoty. Jednotliví účastníci živě komentovali hlavně historické snímky, přitom vzpomínali na svoje působení na akcích, kterých se zúčastnili. Beseda byla doplněna vyprávěním kronikáře o sokolovně a její využívání v době Protektorátu i o poválečném období podle zápisů z kronik. Starosta TJ Zbyněk Lecián informoval o současné činnosti a bylo vzpomenuto i velkých cvičitelských úspěchů a zásluh při vedení žactva Dušana Peterky, kdy cvičenci žákovských družstev dosahovali při župních i celostátních přeborech ve všestrannosti vynikajících úspěchů.
Starosta TJ potom zájemce provedl sokolovnou. Někteří starší v sokolovně nebyli i několik roků a tak obdivovali moderně vybavenou umývárnu se sprchami pro sportovce, generální opravu sálu i provedené zateplení stropu. Na terase si prohlédli opravenou střechu i rekonstruované komíny a se zájmem vyslechli záměr na zastřešení a přeměnu terasy na lépe využívaný prostor. Mezi účastníky byli i bývalí členové Sokola, dnes již pamětníci, kteří ocenili starostlivost a péči současných členů o budovu i činnost tělocvičné  jednoty.
V sále v tu dobu již probíhaly ukázky hry minivolejbalistů pod vedením Jirky Hrdiny a po nich začala
probíhat instruktáž pro začátečníky – volejbalisty, kterým se pravidla a způsob hry snažil vštípit do paměti trenér volejbalového oddílu MUDr. Lukáš Pospíšil a potom pro začínající hráče badmintonu pod vedením Pavla Vrbackého.
Další účastníci  na balkoně učila břišní tance Tereza Křehlíková a malý kurz stolního tenisu vedl Zdeněk Hradecký.
Před sokolovnou probíhala příprava dětských odvážlivců na Stezku odvahy. Tu měla na starosti Marcela Leciánová, která dětem vysvětlila jak je stezka označena a co mohou na ni očekávat. Na dobrodružnou cestu z místa startu vysílaly jednotlivce a také dvojice těch nejmladších instruktorky v pětiminutových intervalech. Někteří startující měli pro jistotu kapesní svítilny. Stezka byla dlouhá téměř 1 km, dobře vyznačená hořícími svíčkami a obsazena na sedmi místech strašidly, která tvořili naší sportovci a členové divadelního souboru Kotúček. Z některých šel opravdu strach. Stezkou odvahy však prošli všichni účastníci, i když se možná někteří maličko báli. Však také dostali za projevenou odvahu odměnu a mnozí s patřičnou hrdostí potom rodičům vyprávěli, že se vůbec strašidel ve tmě nebáli. Možná jen trošku. Stezkou prošlo celkem 40 dětí. Pro ostatní vytvořila M. Leciánová program, ve kterém je naučili zpívat jednoduché říkanky a veselé písničky.
Ve 22 hodin začala přátelská utkání volejbalových družstev vytvořených z přítomných sportovců, která skončila až po půlnoci. Také u udržovaného ohniště se už ve veselé, družné zábavě při kytarách a zpěvu opékaly špekáčky, k dispozici byl i bufet. Průběžně se Noci sokoloven zúčastnilo přibližně 60 dětí s rodiči, přišli mnozí bývalí členové Sokola, příznivci a samozřejmě sportovci z pořádající tělocvičné jednoty. Počasí bylo skvělé a tak se pořadatelům i tento druhý ročník opět vydařil. Byl ukončen až v ranních hodinách.
Zdeněk Chlup

ing. Libor Hledík – finanční dar 25.000,- Kč

Cvičení pro ženy

Od 14.9. 2016 19 hod. začíná opět cvičení nejen pro ženy. Pod vedením cvičitelky Simony Tomanové.
Kontaktujte nás na tel.: 724039775

Cviceni na hody

Na letošni hody budou stárci asi velmi secvičeny když cvičí až do 2 hod. do rána.

Noc sokoloven

9.9.2016 od 17 hod. se již druhým rokem uskuteční  celorepubliková akce Noc sokoloven. Naše jednota opět připravuje program pro zájemce od 10 do 100 let, noční stezku nejen pro děti, prezentaci sokolských archivů a další program.  Účast všech vítána.

Plakát

Download (DOCX, 1.13MB)

Program

Download (DOCX, 23KB)

Jiří Tušer – příspěvek na činnost – 5.000,- Kč

Družstvo Lelek se už na Vás těší :)

Od 7.1.2017 začne další ročník Lelekovické volejbalové ligy.

pan Steinhouser – 10.000,-Kč